"TUKHANG ADING A NUNGTA PAWLPI"Rev. Cin Sian Pau

Pawlpi kum (15) cin Nipi
(1 July 2012)
Rev. Cin Sian PauEfesa  1:22-23
22Pasian in Khrih' khenuai-ah na khempeuh koih a, thu khempeuhah pawlpi' lutang dingin Khrih a bawl hi. * 23Tua pawlpi pen Khrih' pumpi hi a, tua pawlpi-a' dingin amahmah kipia-in, mun khempeuha om pawlpite, thu khempeuhah a cingtaaksak hi. *

Neekkhawm  hunzatna ~ Associate  Pastor
 
Date July 1 2012